MP3 Naam Corrigeren

 

Als je ontdekt, dat een naam foutief staat, en je wil dat in orde maken, doe dat dan als volgt:

Ga naar Muziek, kies het bestand, met de foute naam (zie rode kader), klik daarop met Rechts, er komt een Keuzemenu, Kies Naam wijzigen (zie rode kader) (Ik wil De toevoegen)

 

 

 

Ik zet De voor Pluto en de naam is veranderd en het orgel zal op alfabet komen te staan bij andere orgels met De, voor de naam. (zie rode kader)

 

 

Waarschuwing:

Zorg, dat ALLEEN het juiste orgel is geselecteerd, en niet p.o. ook nog andere.

Stel ik wil ook bij Dirigent, De toevoegen, maar ik heb p.o. ook andere orgels geselecteerd, dan zal dit gebeuren:

 

 

Behalve Dirigent, heb ik ook een aantal onderliggende orgels geselecteerd (zijn blauw) (zie rode kader)

Op het moment, dat ik op Enter druk, zal het volgende gebeuren:

 

 

De bovenste heet nu De Dirigent - Onbekend (1), en dat is de juiste, maar de 6 onderliggende, heten nu hetzelfde, maar dan met een cijfer er achter. (zie rode kader)

 

Die zijn dus niet De Dirigent, maar hadden eerst een andere naam en titel, en het zal lastig zijn, om daar weer de oorspronkelijke naam en titel aan te geven!

 

Dit was een voorbeeld, met de oorspronkelijke naam, omdat ik vooraf een schermafbeelding had gemaakt.

Als je een dergelijke vergissing maakt, is dat achteraf niet gemakkelijk te corrigeren!

 

Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor Draaiorgels, maar voor alle soorten MP3 bestanden!

 

Succes!

Wim

 

donderdag 16 maart 2023

 

web counter