Beginnersles 5      Computerles Windows 7

 

We gaan nu oefenen met het aanpassen van een willekeurige tekst.

Het is hierbij de bedoeling om zowel het Lettertype als de Grootte aan te passen.

Zolang het Word document nog "leeg" is, kunt u Lettertype en Grootte instellen, zoals u wilt, hebt u eenmaal tekst staan, dan moet u EERST de tekst selecteren (CTRL + A) voor u iets kunt veranderen.

 

Comic Sans 14:

Goedemorgen, ik ben blij, dat jullie er allemaal weer zijn!

 

Courier New 18

Alweer de 5de les.

 

Times New Roman 20

Wat gaat de tijd snel!

 

Bookman Old Style 16

 

En dan bedoel ik ook: heeft geoefend met de dingen, die ik de afgelopen lessen heb verteld.

 

Wanneer in een tekst een foute letter- of woord staat, kun u dit heel gemakkelijk corrigeren.

 

Als u de cursor VOOR het foute woord zet, dan kun u m.b.v. de DEL toets, letter-voor-letter het woord weghalen, u kunt ook het hele woord selecteren, en dan op DEL drukken; in dat geval haal u in een keer het hele woord weg.

Wanneer de cursor ACHTER het weg te halen woord staat, gebruik u i.p.v. DEL, de Backspace-toets.

 

Onthoudt: Rechts van de cursor verwijderen: Del toets  Links van de cursor verwijderen: Backspace toets

 

U kunt bijzondere tekens en symbolen in de tekst plaatsen op de plaats, waar de cursor staat.

 

Open een Word document,

 

Ga naar: Invoegen/Symbool

 

 

Wanneer u ▼ wilt toevoegen, dan selecteert u het bedoelde symbool en klik op: Invoegen.

 

U kunt kiezen uit verschillende Lettertypen en de bijhorende Symbolen en bijzondere tekens.

 

 

Als u het Euroteken (€) wilt invoegen gaat dat het gemakkelijkst door op de RECHTER ALT toets te drukken, ingedrukt te houden en dan op de 5 te drukken.

 

 

Kijk vooral ook eens bij de Lettertypen Webdings en Windings, daar zijn echt heel bijzondere dingen te vinden.

 

Het toepassen van leestekens.

 

Als u op een gemakkelijke manier leestekens zoals trema ( “) e.d. wilt gebruiken is dat heel eenvoudig.

 

Als u zorgt, dat de toetsenbord-instelling staat op VS Internationaal (bij Windows 7 en 8 is dat standaard!), dan kun u heel gemakkelijk accenten toevoegen aan leestekens.

 

(Dat kan alleen boven KLINKERS!)

 

Om letters met accenten, op een gemakkelijke manier te maken, kun u de volgende methode toepassen (in Word):

 

U tikt eerst het bedoelde accent, daarna de betreffende letter:

 

Eerst " en daarna o geeft ö

Eerst " en daarna u geeft ü

Enzovoort.

 

Als u het accent (leesteken) hebt getikt, krijg u dat pas te zien, nadat u de bijbehorende letter hebt getikt.

Wilt u alleen het accent tikken, dan tik u eerst het accent, daarna druk u op spatie. (of punt)

 

Voorbeeld: Hij heeft gezegd: "Ik heb het begrepen".

 

Na het eerste aanhalingteken doet u spatie, na het 2de aanhalingsteken zet u een punt.

 

Het aanpassen van uw toetsenbord:

Ga naar Start/Configuratiescherm/Land en taal, tabblad Toetsen en talen

 

 

U klikt op: Toetsenborden wijzigen. . .

Tabblad: Algemeen

 

 

Zorg, dat bij Geďnstalleerde services staat: Nederlands (Nederland)

 

Toetsenbord Verenigde Staten (internationaal)

 

Klik na een Wijziging op: Toepassen en op: OK

 

donderdag 13 juli 2017