Dubbelklikken  veranderen in Enkelklikken of andersom

 

 

Ga via Start naar Configuratiescherm

Klik op: Configuratiescherm (zie rode kader)

 

 

Klik op: Mapopties / Algemeen (zie rode kader)

 

 

Ga naar: Op items klikken (zie rode kader)

Kies Openen bij eenmaal klikken.

Kies: Pictogramtitels onderstrepen bij aanwijzen

 

Klik op Toepassen en op OK (zie rode kaders)

 

Wanneer u dat hebt aangepast, klikt u op het tabblad Weergave

 

 

En klikt Op alle mappen toepassen, daarna op Toepassen en op OK.  (zie rode kaders)

 

 

Klik op: Ja (zie rode kader)

 

Sluit alle schermen af.

 

Dat is alles.

 

woensdag 15 maart 2023

 

web counter