Bureaublad Pictogrammen Groter Maken

Zoals hierboven, zag het Bureaublad van mijn Laptop er standaard uit.

De pictogrammen en Teksten waren klein en de teksten slecht leesbaar.

Ga naar Configuratiescherm (zie rode kader)

Klik op Beeldscherm (zie rode kader)

Kies: Groter - 150% (zie rode kader)

Zet een vinkje voor: Ik wil één schalingsniveau voor al mijn beeldschermen kiezen (zie rode kader)

Klik op: Toepassen (zie rode kader)

Klik op: Nu afmelden (zie rode kader)

Na herstart ga ik opnieuw naar Beeldscherm

Ik wil de Titelbalken ook groter en daarom kies ik zowel 14, als Vet.

Klik op: Toepassen (zie rode kader)

(Herstarten  is nu NIET nodig)

Het Resultaat kunt u hierboven zien ▲

Succes,

Groeten, Wim

dinsdag 14 maart 2023

web counter